Consell Agrari Municipal de València

Qui som / Consell Agrari ha consolidat un model municipal de gestió directa de servicis municipals agraris els paràmetres principals dels quals consistixen en el desenvolupament i l’execució d’obres i servicis d’interés general agrari, promoció de l’agricultura i de la ramaderia al terme municipal de València, assessorament en matèria agrària, prestació dels servicis de guarderia rural, pòsit municipal, conservació i adequació de camins rurals, arbitratge i conciliació agrària, i defensa contra plagues, epizoòties i incendis agraris.

Blog de Consell Agrari